Informacje kontaktowe: Komitet Organizacyjny

Adres korespondencyjny

Klinika Kardiologi Interwencyjnej  UMŁ ( z dopiskiem Strajk AM 81 )

90-549 Łódź,ul. Żeromskiego 113
tel./fax. 42 63 93 56

Andrzej Lubiński           andrzej.lubinski@umed.lodz.pl        tel.  509 432 189

Krzysztof Bik                   kabiku@poczta.onet.pl                         tel.  601 293 411

Jacek Pytel                        jacekpytel@op.pl                                  tel. 603 167 044

Marek Janaszkiewicz             hypnos@hypnosmed.pl              tel.  601 293 933

Jarosław Fabiś                jaroslaw.fabis@umed.lodz.pl            tel. 601 277 470

Ewa Pabisiak-Matuszczyk        ewa.pab-mat@wp.pl             tel. 606 722 573