W związku z planami ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej strajkowi studentów Akademii Medycznej , prosimy o dobrowolne wpłaty ( minimum 100 zł ) na rachunek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr. 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118 z dopiskiem „Organizacja Obchodów Strajku Studentów AM w Łodzi ’81”
Komitet Organizacji Obchodów